Velké rokování

Velké rokování
Na úterní praktika 8. února 2011 byla mou iniciativou svoláno Velké rokování, které bylo podle mého názoru nutným, aby Realizační tým tvořený Zuzankou, Romanettou, Jankem a mnou předložil výsledek svého snažení v roce 2010, pro který jsme se dobrovolně a s nadšením rozhodli pracovati s plným fyzickým i duševním nasazením pro život našeho tanga.
Překvapila nás poměrně nízká účast našich Tangueros – bylo přítomno pouze 16 osob. Tato zkušenost ukazuje, že řešiti důležité otázky tímto způsobem není ten nejšťastnější postup. Leč Velkým hlasování to začalo, tak Velké rokování bylo nevyhnutelné, aby se dodržela koncepce. Z jednání vyplynulo několik skutečností, jejichž dopadem byl Jenův Oficiální protest a můj následný HromMail nabízející možnost řešení, kterým bude Dotazník :-)) (Jeho sestavení je poměrně náročné, tudíž to potřebuje trochu více času neb je to velmi citlivá věc, kterou není možno podcenit – a jeho následné vyplnění nám může ukázat plno důležitých věcí). Jediné, v co doufám, je, že tango je pro nás všechny velmi důležitou srdeční záležitostí. PA