Velké hlasování

Velké hlasování
Dne 19. ledna 2010 ve 20 hodin SEČ bylo uspořádáno dlouho dopředu avizované a dávno již potřebné hlasování o způsobu existence našeho SAT. Přítomna byla většina tangueros a odhlasováno bylo, že nebudeme oddílem Sokola (2 hlasy), ani samostatně právnicky existujícím občanským sdružením (9 hlasů), ale že budeme dál fungovat jako neformální sdružení (13 hlasů) – zbytek se zdržel hlasovacího práva, Ládin hlasoval dvakrát. Dobrovolně se přihlásili: Zuzka Kořínková, Romana Matysová, Pavla Míchalová, Jan Medek, kteří jsou připraveni po 1 rok pracovati pro SAT jako realizační tým, který by měl být chápán jako jádro lidí starajících se o organizaci a hladký průběh interních akcí SATu: různých worshopů a milong v průběhu roku a zářijové Zámecké milongy; lidí, ke kterým a od kterých se budou stékat všechny potřebné informace, kteří zpracují podklady o podmínkách jednotlivých akcí, jež budou předneseny plénu a teprve po odsouhlasení většinou a za pomoci dobrovolníků, se tým zhostí jejich realizace.
Hlavní bolestí byla diagnostikována dosavadní nedostatečná komunikace, a tímto je snaha to napravit, vytvořit koncepci a dát věcem určitý řád, který by nebyl příliš svazující.