Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic
Na jurtě u Dobré Vody se sešlo přes 20 tangueros v slavnostní den zasvěcený od pradávných časů rejům čarodějnickým. Společně s přáteli, dětmi a zvířectvem strávili jsme hezké chvíle u planoucích ohňů, kde se pekly tradiční placky, masa bylo i koláčů hojnost. Děti byly zabaveny malováním přání na lodičky, které jsme, plápolající plamínky svíčiček, došli slavnostně poslat po vodě Panského rybníka – dlouho se mihotaly na hladině – byvše viděny i z veliké dáli. Tradičně nechyběl ani Tadeáškův ohňostroj a navíc se náš největší pyroman a Firemaster blýskl zhotovením dvou exkluzivních tryskových košťat Nimbus 9000, na nichž se směly proletět vítězky soutěže O nejkrásnější čarodějnici.
Kategorii Starých strig vyhrála nepřekonatelně Ilonka, která v maskování zúročila své několikatisícileté zkušenosti a v kategorii Mladších čarodějek čekatelek vyhrála Nikolka Kvitská – obě jmenované za odměnu obloukem oblétaly hořící vatru, kdy jim z košťat za patami zelené ohnivé jazyky tryskaly!! Pohled to byl neuvěřitelný.