Novoroční výprava do Linze

Novoroční výprava do Linze
Ve čtvrtek 7. ledna vydaly se dvě posádky čítající celkem 9 ks tangueros směrem do Rakous. Důvodem výpravy bylo čestné pozvání Stefanovy tangoskupiny na milongu, kterou byl slavnostně otevřen nový tangoprostor v Linzi. Na úvod proběhla praktika, na které milonga navázala. Podávány byly různé nápoje, napečeny různé koláče, přítomno bylo spousta tanečníků (a tradičně o něco víc tanečnic), což naše nadšení nekalilo, neb každý užil svého. Velmi příjemné bylo, že v prožitcích našich pocítěna byla radost z toho, že tréma a strach z neznámého, nás definitivně opustily – takovýto posun byl námi hodnocen velmi kladně, jest to velký pokrok!! Opouštěli jsme milongu tradičně mezi posledními, a neuvěřitelně kulhajíce, odbelhali jsme se zcela utančeni. Velmi děkujeme Martinovi a Ivance, kteří ubytovali u sebe jednu posádku a velký dík patří Peterovi, který posádce druhé zapůjčil k užívání celou svou nově zakoupenou vilu :-)) Vivat Tango Linz!!