Mikulášská milonga

Mikulášská milonga
Naší malou Mikulášskou milongou vygradovaly naše předvánoční aktivity. Konala se v sobotu 5. 12. 2009 v našem starém sále v Děbolíně a za jejím organizováním stál spontánně samozrozený jednoúčelový ÚMV – neboli Úzký Mikulášský Výbor :-)) který se ve všech směrech snažil velmi o zdar celé akce.
Původně pomalý rozjezd milongy, způsobený nevčasným příchodem tanečníků, – a v konečném důsledku i jejich daleko menším počtem, než s jakým se počítalo (ÚMV byl ochromen – ba částečně přímo paralyzován!!! neúčastí mnohých tanečníků z vlastních řad!!!), malými problémy s hudbou a mírnou finální zmateností ÚMV. Nálada a energie panující v sále byla ale naštěstí velmi rozjiskřena příchodem Jeho Blahorodí – sv. Mikuláše, doprovázeného jedním Kvítkem Čertovským a Andělem Nebeským. Všem byly sečteny hříchy – a všichni byli po zásluze odměněni (neb největší hříšníci – Ti, kteří vůbec nepřišli, nemohli býti rovnou odneseni do pekel – budou dodatečně napsáni do seznamu v knize hříchů a bude jim přiděleno velké A).
Největší odměnou, po které všichni dychtili, samozřejmě bylo nalézti ve svém dárku výherní los, který sliboval nadpozemskou rozkoš tance s čertem, andělem či samotným Mikulášem. Velmi těžko budou moci tanečníci zažíti jinde něco podobného.
Milonga skončila úderem 12. hodiny a nejvíc nezničitelní tanečníci se ještě sešli v domečku u VlasTečky a BohúSlávka u stolu, kde se podávala chutná krmě :-)) která mnohým zachránila život :-)) Děkuji všem, kteří se účastnili :-)) :-))
PaOla za ÚMV SAT JH