Lekce červen 2008

Lekce červen 2008
… s nácvikem disociace.