Cvičná Open Air Milonga na jurtě

Cvičná Open Air Milonga na jurtě
Sobotního odpoledne 19. června byla domluvená sešlost na jurtě, jejímž hlavním úkolem bylo zjistit, na kolik jest pro tango funkční parket sestavený z desek na podlahu v Tadeáškový a Ilončiný chalupě. – Sešlo se nás tentokráte méně než obvykle, o to však komornějšího rázu akce nabrala. Z tohoto důvodu rozhodli jsme se, sestaviti parketu pouze v takové velikosti, který zúčastněným postačí. Práce to byla pracná – svalstvo naše se značně protáhlo, těžkých trámův a desek natahali jsme se dosti, však dobrá naladěnost vládla a práce nám byla potěšením v předtuše blížícího se využití :-)) Při této příležitosti proběhly oslavy narozenin mých i Leničky Votavovic, dále svátků mého a Janíčkova, které se blíží. Též energeticky termín dobře vybrán byl, neb v tuto noc docházelo prý k přerodu jara v léto a vibrace v jurtě byly silné!!
Kadlouš upekl úžasný srdcový dort zářící neonovou zelení a červení krémů, předány byly pugéty rudých růží, které přivezl ve své káře malý Davidos :-) Nejmenší Davidos byl překřtěn na Wrestlinga, aby se to nepletlo. Tradicí bylo vypuštění balónů přání a vypálení čestných salv z Tadeášovy zbrojnice. I na ten tanec v průběhu odpoledne došlo :-)
Resumé: všichni zúčastnění se již těší na milongu v červenci, která na jurtě proběhne v rámci Letní školy tanga, tančení jest možno, lépe se však – zejména tanečnicím, tancuje v tréninkové obuvi než na podpatkách a nutným vybavením každého tanguera budiž účinný repelent :-)) Vivat Mistr Jurta!! (Pa)