1. Etiketa na tanečním parketu

1. Etiketa na tanečním parketu

Vždy se snažte vstoupit na parket v místě, kde nebudete narušovat pohyb ostatních tancujících párů. Doporučuje se přicházet na parket v některém rohu a ne uprostřed tanečního pruhu. Není to vždy možné, ale je to výhoda.

Pánové, snažte se zachytit pohled partnera, před kterého vstupujete. Nesnažte se pouze protlačit na parket. Tomu se někdy říká „mužské cabeceo“. Když už jste na parketě, držte hlavu vzhůru a všímejte si lidí, kteří chtějí vstoupit na parket. Mějte oční kontakt s nimi a udělejte třeba otáčku aby jste jim dali čas vstoupit na parket a začít tančit.

Partnerky, prosím, počkejte na partnera, aby vás bezpečně dovedl na parket. I když jste nedočkavé tak se nehrňte na parket.

Vždy se pohybujte po parketu ve směru hodinových ručiček. Nepohybujte se proti směru tance a to včetně dlouhého kroku vzad partnera a vedení partnerky proti směru tance. Všechny kroky by měly být vedeny ve směru tance nebo bočně.

Výjimka: Obecně můžete použít malý krok vzad na začátku tance nebo dlouhý krok pokud je tam právě uvolněné místo.

Neparkujte na tanečním parketu. Využívejte prostor před vámi. Tango je postupový tanec a vy určitě nechcete zadržovat ostatní v postupu vpřed. Jestli je volný prostor před vámi tak ho využijte. V rozích je více akceptovatelné dělat točivé figury, parady atd.

Zůstávejte ve své „dráze“. Je všeobecně akceptováno, že lepší tanečníci tančí na vnějším obvodu parketu. Je bezpečnější tančit na vnějším o obvodu parketu protože máte kolem sebe páry pouze ze tří stran.
Někdy je parket dost velký aby bylo možné tančit i na vnitřním obvodu. Pokud se protančíte na vnitřní obvod nebo kolem středu parketu měli byste zůstat do konce skladby a až potom se přemístit na vnější obvod. Jeden z největších hříchů proti Tango etiketě je pohybovat ven a dovnitř tanečních drah v průběhu skladby.

Nepředbíhejte jiné páry. Snažte se držet v linii tance tak abyste nepředbíhali ostatní páry. Používejte figury, které vám umožní tančit namístě bez postupu vpřed.
Výjimka: Zkušené páry mohou obejít méně zkušené páry, které zdržují postup tance prováděním nevhodných figur a tím vytváří před sebou volný prostor.

Na tanečním parketu tancujeme. Milonga je pro společenské tancování a ne pro výuku. Výuka se provádí v kurzech nebo lekcích tanga. Tanečníci tanga si vybírají lekce tanga s určitými učiteli a je to jejich volba. Snažit se někoho učit na parketu je předvádění moci učitele nad žákem, který to nežádal. Na parketu jsou si všichni rovni a tak by se neměl nikdo povyšovat nad druhé.

Nezvedejte lokty. Někteří tanečníci věří, že by měli tancovat obranně s tím, že zvednou lokty, aby si vytvořili více místa pro sebe. To známka velmi nebezpečného tanečníka a je to velmi agresivní a nebezpečné chování. Zdvižené lokty mohou zranit ostatní tanečníky a hlavně tanečnice.

Nezastavujte se, když uděláte chybu. Chyba se stala a dobrý partner může použít chybu jako příležitost udělat něco jiného.

Nerozmlouvejte s ostatními, když tancujete. Partner komunikuje z času na čas vizuálně s ostatními tancujícími, ale pouze kvůli orientaci na parketu.

Nebavte se s partnerem, když tancujete. Vedení a následování obou vyžaduje velkou pozornost, stejně jako vnímání hudby. Může být velmi rušivé vést konverzaci a současně tancovat.